Протоколы за 2023 г.

Протокол заседания от 3.03.2023

Протокол заседания от 27.04.2023

Протокол заседания от 22.06.2023

Протокол заседания от 5.10.2023

 

Протоколы за 2022 г.

Протокол заседания от 16.03.2022

Протокол заседания от 29.04.2022

Протокол заседания от 30.06.2022

Протокол заседания от 29.09.2022

Протокол заседания от 6.12.2022

 

Протоколы за 2021 г. 

Протокол заседания от 31.03.2021

Протокол заседания от 29.04.2021

Протокол заседания от 1.07.2021

Протокол заседания от 29.09.2021

Протокол заседания от 08.12.2021

  

Протоколы за 2020 г. 

Протокол заседания от 18.03.2020

Протокол заседания от 28.04.2020

Протокол заседания от 07.07.2020

Протокол заседания от 09.10.2020

Протокол заседания от 03.12.2020

 

Протоколы за 2019 г. 

Протокол заседания от 14.03.2019

Протокол заседания от 4.07.2019

Протокол заседания от 4.10.2019

Протокол заседания от 4.12.2019

 

Протоколы за 2018 г.

Протокол заседания от 05.07.2018

Протокол заседания от 26.07.2018

Протокол заседания от 12.09.2018

Протокол заседания от 6.12.2018